Souhlasíte s používáním Cookies?


Montáže

 

 

 

 

 

 


Výstavba a rekonstrukce trafostanic

Provádíme výstavbu, opravy a rekonstrukce velkoodběratelských a distribučních trafostanic.  Specializujeme se na vnitřní vestavěné, kioskové, blokové a stavební trafostanice napěťových hladin 0,4; 6; 10; 22 a 35kV.  Výstavbu i rekonstrukci trafostanice zajistíme na přání zákazníka včetně veškerých legislativních náležitostí.  


  

Výstavba, opravy, rekonstrukce a přípojky kabelových sítí NN a VN

Nabízíme výstavbu, rekonstrukce, opravy, přípojky a přeložky veškerých kabelových sítí, nízkého a vysokého napětí. Veškeré tyto činnosti dokážeme zajistit „na klíč“ včetně potřebných povolení, projektů, jednání s provozovatelem sítě, jednání s majiteli a správci pozemků, dodávkou výkopových prací, obnovy povrchů, osazení a změn dopravního značení apod.   


Veřejné osvětlení

Umíme zajistit výstavbu, opravy a přeložky veřejného osvětlení včetně zemních prací


 

Elektromontáže průmyslových i bytových rozvodů

Provádíme veškeré montáže a opravy elektroinstalací pro administrativní budovy, průmyslové závody, developerské projekty, bytové elektroinstalace včetně domovních telefonů a videotelefonů.


 

Rekonstrukce hlavního domovního vedení v bytových domech

V rámci činnosti provádí naše společnost rekonstrukce, opravy a obnovy hlavního domovního vedení (HDV) a elektroinstalací společných nebytových prostor bytových domů. V rámci těchto rekonstrukcí provádíme také výměny domovních telefonů, rozvodů společných televizních signálů, telefonní rozvody apod. Tyto rekonstrukce provádíme kompletně včetně dodávek stavebních prací.  


V RÁMCI VÝŠE UVEDENÝCH SLUŽEB ZAJIŠŤUJEME SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE