Souhlasíte s používáním Cookies?


O nás

Pronto Elektro Praha má zkušenosti s poskytováním služeb v oboru elektro již od roku 1991.

Zajistíme pro Vás kompletní přípravu akce včetně projednání.

  • projekty - včetně  inženýrské činnosti
  • veškeré montáže elektro -  silnoproud
  • revize NN, VN - revize měříciho místa (přihlášky pro PRE) - pohyblivě připojené spotřebiče  
  • technická pomoc - pronájmy stavební trafostanice,  dieselagregátu, zatahovacího zařízení, měřící vůz
  • pohotovostní služba 24h/7dstavební práce
  • spojky, povrchy komunikací – subdodavatelsky
  • Od roku 1995 jsme v úzkém okruhu firem, které zajišťují pro Pražskou energetiku a.s. Jedná se o přípravu projektů, výstavba a rekonstrukci kabelových sítí a trafostanic.  

Zajišťujeme rekonstrukce a montáže nových rozvodů v průmyslových závodech.

Poskytujeme služby v oblasti domovních a bytových rozvodů – opravy, revize, vstup i do zaplombovaných částí.


Historie a představení firmy
 

Firma byla založena 1. 6.1990 jako živnost provozovaná fyzickou osobou (původní název Pronto Elektro). Od té doby prošla již dlouhou cestu, při které se podnik neustále rozvíjel a rozšiřoval. V současné době majitel podniká jako právnická osoba. Při založení měla firma dva zaměstnance na vedlejší pracovní poměr. Nyní zaměstnáváme okolo 20 pracovníků, podle okamžitého stavu.

Od začátku jsme nastoupili cestu zajišťování co nejširší škály služeb oboru elektro. Máme oprávnění a pracujeme na telekomunikačních sítích a zařízeních, provádíme domovní rozvody, bytové rozvody. Velkou část naší kapacity věnujeme práci v závodech, kde zajišťujeme rekonstrukce a montáže nových rozvodů. Máme celoroční smlouvu na práce v neměřené části pro PRE a.s.

V roce 1995 jsme byli vybráni do úzkého okruhu firem, které zajišťují pro Pražskou energetiku a.s. práce na rekonstrukcích rozvoden a sítí. Zajišťujeme si svými pracovníky kompletní přípravu akce včetně projektu, projednání, veškeré montáže elektro včetně revizí. Dodavatelsky  zajišťujeme povrchy komunikací. Menší stavební práce provádíme sami. Větší zajišťujeme dodavatelsky s firmami, které s námi v této oblasti spolupracují delší dobu.

V roce1996 jsme připravili a zrealizovali novou aktivitu firmy nesouvisející s dosavadním oborem činnosti. Otevřeli jsme začátkem prosince nový provoz  a to Stanici technické kontroly pro osobní automobily. Rozšířili jsme dále vlastní aktivity a začali provádět údržbu, pravidelné práce a revize na všech trafostanicích pro Všeobecnou fakultní nemocnici a to vč. hotovosti 24 hodin denně. V oblasti hotovosti jsme přešli na mobilní spojení telefony a odstranili tak problém jednostranného spojení a tedy nevýhodu operátorů. Pokračovali jsme v posílením pracovníků v oblasti běžných montáží NN, slaboproudých montáží ať už telekomunikačních či datových. Rozšířili jsme naše aktivity směrem k zákazníkům a začali nabízet pravidelnou dlouhodobou údržbu jejich zařízení vč. ev. sjednáván diagramu a pod.

V roce 1998 jsme rozšířili činnost na správu budov a to jak technické zajištění tak kompletní správu vč. vybírání nájemného a pod. Podle rozsahu pak zajišťujeme technickou správu dílčí nebo kompletní, závisí na konkrétní smlouvě.

V roce 2003 byla firma certifikována dle normy jakosti ISO 9001. Neustále rozvíjíme sortiment doprovodných služeb, abychom své zákazníky obsloužili komplexně, k plné spokojenosti.

V polovině roku 2006 se elektro část firmy osamostatnila pod novým názvem Pronto elektro Praha s.r.o..

V roce 2010  se firma přestěhovala do nového sídla společnosti na adresu Praha 9, Satalice K Rybníčku 33/11.

V roce 2012 byl firmě přidělena licence na užívání značky Česká kvalita.

V roce 2018 jsme naší  činnost rozšířili o práci na optotrubkách získáním certifikátu  pro možnost tlakování a kalibraci KSK