Souhlasíte s používáním Cookies?


Projekty

 

 

 

 

 

 


Příprava projektu

V rámci přípravy stavebního záměru, nebo již konkrétního projektu se na nás můžete obrátit s žádostí o odbornou konzultaci. Umíme pro vás vypracovat návrh vhodného technického řešení i cenovou kalkulaci.  


Inženýrská činnost

Provádíme veškerou inženýrskou a administrativní činnost spojenou s realizací projektů ve stavebnictví. Jedná se především o zajištění územního souhlasu/rozhodnutí, stavebního povolení, vyjádření dotčených orgánů, vyjádření a stanoviska správců sítí, kolaudační rozhodnutí apod.


Projekty

Nabízíme vypracování všech stupňů projektové dokumentace. Od dokumentace pro územní řízení, přes realizační dokumentaci až po dokumentaci skutečného provedení.


Pasportizace

V případě, že vám v provozovně či areálu chybí dokumentace elektrické instalace, zajistíme vám pasportizaci stávajících rozvodů.