Souhlasíte s používáním Cookies?


Pronájem

 

 

 

 

 

 


Dieselagregátu

Pro případ nečekaného výpadku, napájení sportovních a kulturních akcí, nebo pro plánované odstávky nabízíme pronájem dieselagregátu (elektrocentrály) 200kVA/160kW Green Power GP 220 S/I.


Zatahovacího zařízení

Nabízíme pronájem zatahovacího zařízení PLUMETTAZ TL 2019, pro pokládku kabelů do výkopu pomocí navijáku.  


Stavební trafostanice

Nabízíme pronájem stavebních trafostanic, které dokážeme přizpůsobit požadavkům zákazníka.  


Měřící vůz

Pro vyhledávání kabelových poruch a stávajícího kabelového vedení máme k dispozici kabelový vůz.

 


elektrocentra-la.jpeg

Pronájem elektrocentrály o výkonu 160 kW. 

plumettaz_tl_2019_dr-520.jpeg

Pronájem zatahovacího zařízení PLUMETTAZ TL 2019 DR/520


Podmínky pronájmu

Zatahovací zařízení pro kabely zapůjčujeme na základě objednávky učiněné alespoň 5 dní před termínem plánované pokládky. V některých případech je možné dohodnout i kratší termín.

Před zahájením prací resp. přistavení zatahovacího zařízení se projedná příprava trasy a její vyválečkování. Válečky musí být v trase cca po 3-5m (podle charakteru trasy ). Zapůjčení válečků je též možné.

Objednatel připraví 3 - 6 svých pracovníků k pomoci pro zatahování.

Objednatel sdělí písemně jakým maximálním tahem se bude pokládaný kabel tahat a tento tah bude nastaven. Objednatel odpovídá za to, že tento tah splňuje požadavky výrobce a ev. dalších předpisů.

Maximální délka lana zatahovacího zařízení je 520 m.
Maximální možný tah zatahovacího zařízení je 2000kg.