Souhlasíte s používáním Cookies?


Zatahovací zařízení

 

 

 

 

 

 


Zatahovací zařízení PLUMETTAZ TL 2019 DR/520

 

Doprava zatahovacího zařízení:
32,- Kč / 1 km
470,- Kč / hod / 1 pracovník

 

 

Zatahování:
Prvních 7 hodin práce 8000,- Kč
Každá další započatá hodina 700,- Kč

 

 

Zapůjčení rolen:
Skladba musí být dohodnuta.
1 den 10,- Kč / 1 ks
Od 2 do 3 dnů 8,- Kč / 1 ks / 1 den
nad 3 dny 7,- Kč / 1 ks / 1 den
Za rolny při tahání odpovídá objednatel. Při ztrátě se hradí plná cena rolny.


Slevy

Při třetím a dalším zapůjčení v roce nabízíme cenu dle konkrétní dohody.

 


Podmínky pronájmu:

Zatahovací zařízení pro kabely zapůjčujeme na základě objednávky učiněné alespoň 5 dní před termínem plánované pokládky. V některých případech je možné dohodnout i kratší termín.

Před zahájením prací resp. přistavení zatahovacího zařízení se projedná příprava trasy a její vyválečkování. Válečky musí být v trase cca po 3-5m (podle charakteru trasy ). Zapůjčení válečků je též možné.

Objednatel připraví 3 - 6 svých pracovníků k pomoci pro zatahování.

Objednatel sdělí písemně jakým maximálním tahem se bude pokládaný kabel tahat a tento tah bude nastaven. Objednatel odpovídá za to, že tento tah splňuje požadavky výrobce a ev. dalších předpisů.

Maximální délka lana zatahovacího zařízení je 520 m.
Maximální možný tah zatahovacího zařízení je 2000kg.